hart_dis

Dissectie van het hart

   
Het hart is de "motor" in ons transportstelsel. Via bloedvaten wordt het bloed van en naar het hart vervoerd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zien we vandaag aan de hand van een dissectie van een runderhart.
   
Het doel van deze dissectie is een concreet beeld van het uitwendige en inwendige uitzicht van dit orgaan te bekomen alsook een concreet beeld van de bloedvaten die van het hart vertrekken en die in het hart aankomen.

   
1). de voorkamers  
   
We voelen even met de vinger aan dit deel van het hart en geven een korte beschrijving van onze waarneming. Beschrijf ook de grootte!
   

   
Welke functie heeft deze bouw van de voorkamers?
   
Waar stroomt het bloed uit de voorkamers naartoe?
   
2). De kamers  
   
Geef een beschrijving van het weefsel dat de kamers vormt. Vergelijk met de voorkamers!
   

   
Vergelijk de kamers onderling op het vlak van grootte en wanddikte
   
a) De linkerkamer  
   

   
b) De rechterlkamer  
   

   
3). De bloedvaten  
   
Benoem de bloedvaten en de kwaliteit van het bloed dat in het hart aankomt alsook de bloedvaten en de kwaliteit van het bloed dat er vertrekt
   
     
         
         
         
   
4). De kleppen  
   
Om te verhinderen dat het bloed de verkeerde weg zou volgen (terugstromen van de kamers naar de voorkamers of van de vertrekkende bloedvaten (aorta en longslagader) naar de kamers) is er een kleppensysteem
   
a) Beschrijf en benoem de kleppen tussen de voorkamers en de kamers
   

   
b) Beschrijf en benoem de kleppen tussen kamers en slagaders