longen_dis

Dissectie van de long

   
De longen zijn één van de belangrijkste organen in het ademhalingsstelsel. De organen die er het dichtst bij liggen zijn de luchtpijp en de bloedvaten.
   
Het doel van deze dissectie is een concreet beeld van het uitzicht van dit orgaan te bekomen alsook een concreet beeld van de verandering bij in- en uitademen van hun volume.

   
1). De luchtpijp  
   
 1. We voelen even met de vingers aan dit orgaan en geven een korte beschrijving van onze waarneming!
 2. Welke functie(s) heeft deze bouw van de luchtpijp? Schets!
 3. Aan de binnenzijde van de luchtpijp is er een trilhaarslijmvlies. Wat is daarvan de functie?
 4. Welke organen zorgen voor de overgang tussen de luchtpijp en de longen?
   
2). De longen  
   
 1. Geef een beschrijving van de longen!
  • grootte (lengte, breedte, dikte) in cm
  • vorm
  • kleur
 2. Welke veranderingen treden er op als je via een rietje lucht in de longen blaast?
 3. Welke deelorganen vinden we in de longen terug?
 4. Hoe noemt het vlies dat zich rond de longen bevindt?
   
3). Bloedvaten  
   
 1. Welke bloedvaten staan in contact met de longen?
 2. Beschrijf kort de weg en de kwaliteit van het bloed dat in de haarvaten van de longblaasjes aankomt alsook van het bloed dat er vertrekt.
   
4) Synthese
   
 1. som alle deelorganen op in de juiste volgorde, te beginnen met het strottenhoofd