Practica en studiethema's overzichtpagina

                                 

Practica, studiereizen en studiethema's

 
Hieronder een overzicht van mogelijke practica (PR), studiereizen (SR), studiethema's (ST), ...  Het leerjaar wordt tussen haakjes vermeld.

 

Aardrijkskunde Biologie
     

SR

Bezoek aan de Lieteberg (3+4)
     

PR

Dissectie van de long (2)
     

PR

Dissectie van het hart (2)
     

PR

Dissectie van de nier (2)
     

PR

Ontbijt samenstellen (1)
      ST Determinatie bladeren (1)
      ST Determinatie stengels (1)
      ST Determinatie wortels (1)
           
Biotechniek Chemie

PR

Spleetgriffelen (3)      

PR

Bodemonderzoek (3)      

SR

Voeren (3+4)      
PR Biodiesel (4)      
           
Natuurwetenschappen WW
      PR Tandpasta maken (2)
  Bioplastics maken (2) PR Haargel maken (2)